Đăng ký học Bồi dưỡng nghiệp vụ copy
Chọn nơi học *
Bạn phải chọn nơi học

Chọn khóa học:

Nghiệp vụ Xây dựng
Bạn cần chọn ít nhất 1 lớp học
Nghiệp vụ tin học chuyên ngành XD

Bạn cần chọn ít nhất 1 lớp học

Khác

Bạn cần chọn ít nhất 1 lớp học
Họ tên *
Sai tên
Số điện thoại *
Sai số điện thoại
Email
Sai địa chỉ e-mail
Ngày sinh
Sai ngày sinh
Giới tính *
Sai giới tính
Địa chỉ
Sai địa chỉ
Đơn vị công tác
Sai tên công ty
Ngày học
Sai ngày sinh
Bạn có thể chọn lại ngày học tùy ý, STIC sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp thời gian hợp lý.
Ghi chú
Sai ghi chú
Nếu bạn đăng ký tham gia các lớp học theo yêu cầu, vui lòng nêu nhu cầu học của bạn ở đây.
Mã bảo mật Mã bảo mật
  Lấy mã khác
Sai mã bảo mật
Lưu ý: Bạn phải điền thông tin vào mục có dấu sao (*)
  
Tìm kiếm
LASXD 1126

Hỗ trợ
LAS-XD 1126
Mr Lan
 
Tel: 0983 735 935
Email: nguyenlanstic@gmail.com

Mr Thôi
 
Tel: 0905 04 0905
Email: iamthoidng@gmail.com
Đào tạo
 
Ms Thơ
Tel: 0979177281
 
 
 

 
Video
Đại lý phân phối phần mềm

Bản đồ

View Trung tâm KHCN & TVĐT in a larger map
Liên kết
dhbk dhdn bo xd bo gtvt cncsVN ketcau bachkhoadanang cauduongbkdn