Tin mới
 
Đào tạo
Dự án

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\web\stic\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109
Một số TCVN - thuộc đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
In PDF

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Thuộc đề án "Tăng cường năng lực kiểm định

chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"

Tải về: TCVN

PHẦN I: LĨNH VỰC BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

    1.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3107 : 1993: HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP VEBE XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG Heavyweight concrete compounds - Vebe test

    2.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3108: 1993 :HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH

    3.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3015 : 1993: HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG - LẤY MẪU, CHẾ TẠO VÀ BẢO DỠNG MẪU THỬ Heavyweight concrete compound and heavyweight concrete - Samling, making and curing of test specimens

    4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM :3111 : 1993: HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ

    5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3118 : 1993: BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavyweight concrete - Method for determinatien of compressive strength

    6.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3119 : 1993: BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN

    7.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4030 : 2003:XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN 

    8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-1-20 : 2006:CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ

    9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-2 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ 

    10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-5 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA ĐÁ GỐC VÀ HẠT CỐT LIỆU LỚN

    11.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-7 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ 

    12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-8 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BÙN, BỤI, SÉT TRONG CỐT LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG SÉT CỤC TRONG CỐT LIỆU NHỎ 

    13.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-9 : 2006:CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ 

    14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-10 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ 

    15.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-12 : 2006:CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN KHI VA ĐẬP CỦA CỐT LIỆU LỚN TRONG MÁY LOS ANGELES

    16.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-13 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA 0 PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT THOI DẸT TRONG CỐT LIỆU LỚN

    17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7572-17 : 2006: CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ

 

PHẦN 2: LĨNH VỰC VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

    1.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8820 : 2011:HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG- THIẾT KẾ THEO PHƯƠNG PHÁP MARSHALL

    2.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8821 : 2011: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP MÓNG ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU RỜI TẠI HIỆN TRƯỜNG Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils and Unbound Roadbase in 

    3.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8860-1 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH, ĐỘ DẺO MARSHALL 

    4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8860-2 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT SỬ DỤNG MÁY QUAY LI TÂM 

    5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8860-3 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT 

    6.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8860-5 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG KHỐI, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA BÊ TÔNG NHỰA ĐÃ ĐẦM NÉN

    7.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8860-8 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐỘ CHẶT LU LÈN

    8. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA: 8860-9 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG DƯ 

    9. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8860-10 : 2011:N BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG CỐT LIỆU 

   10. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8860-11 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG LẤP ĐẦY NHỰA

   11.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8860-12 : 2011: BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CÒN LẠI CỦA BÊ TÔNG NHỰA 

   12. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8861 : 2011: ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TẤM ÉP CỨNG 

   13.TCVN 8864 : 2011: MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BẰNG PHẲNG BẰNG THƯỚC DÀI 3,0 MÉT 

   14. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8866:2011: MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT - THỬ NGHIỆM 

   15.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8867 : 2011: ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA KẾT CẤU BẰNG CẦN ĐO VÕNG BENKELMAN 

 

PHẦN III: LĨNH VỰC CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG 
   1.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4195 : 1995:ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soil - Method of laboratoly determination of specifc weight 

   2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4197 : 1995: ĐẤT XÂY DỤNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils- Methods of laboratory determination of Plastic limit and liquid limit 

   3.TCVN 4198 : 1995:ĐẤT XÂY DỰNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   4.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4201 : 1995: ĐẤT XÂY - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG THÍ NGHIỆM 

   5.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8869:2011: QUY TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT Method for measurements of pore pressures in soil 

   6.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 4195:2012:ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   7.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 4197 : 2012:ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   8.TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 4200:2012: ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH NÉN LÚN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   9.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 4201:2012: ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

   10.TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 4202:2012: ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   11. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 6862:2012 ( ISO 11277:2009): CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤP HẠT TRONG ĐẤT KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP RÂY VÀ SA LẮNG 

   12. TIÊU CHUẨN VN 8728 : 2012: ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT  TẠI HIỆN TRƯỜNG 

   13. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8729 : 2012: ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG 

   14. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8730 : 2012: ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG 

   15. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 8731:2012 :ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA ĐẤT BẰNG THÍ NGHIỆM ĐỔ NƯỚC TRONG HỐ ĐÀO VÀ TRONG HỐ KHOAN TẠI HIỆN TRƯỜNG

   16. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 9354:2012: ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÔĐUN BIẾN DẠNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG TẤM NÉN PHẲNG

Share
 
Tìm kiếm
LASXD 1126

Hỗ trợ
LAS-XD 1126
Mr Lan
 
Tel: 0983 735 935
Email: nguyenlanstic@gmail.com

Mr Thôi
 
Tel: 0905 04 0905
Email: iamthoidng@gmail.com
Đào tạo
 
Ms Thơ
Tel: 0979177281
 
 
 

 
Video
Đại lý phân phối phần mềm

Bản đồ

View Trung tâm KHCN & TVĐT in a larger map
Liên kết
dhbk dhdn bo xd bo gtvt cncsVN ketcau bachkhoadanang cauduongbkdn