Nhân sự STIC
In PDF

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ - ĐH BÁCH KHOA ĐN

DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ HỮU, CHUYÊN GIA VÀ CỘNG TÁC VIÊN

TT

Họ tên

Học hàm-học vị

Số năm kinh nghiệm

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động KHKT

1

Nguyễn Lan

Giám đốc

TS

20

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi-thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế, khảo sát công trình cầu đường, dân dụng, thủy lợi-thủy điện.

- CCHN kỹ sư định giá XD

Xem lý lịch khoa học:

2

Lê Văn Lạc

GVC.ThS

30

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi-thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

3

Phan Cao Thọ

PGS.TS

25

- Giảng dạy đại học,sau đại học các môn chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

4

Hoàng Phương Hoa

PGS.TS

25

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

5

Nguyễn Thế Hùng

GS.TS

30

- Giảng dạy đại học,sau đại học các môn Thủy lực và môn chuyên ngành Công trình Thủy.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng .

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình thủy lợi-thủy điện.

Xem lý lịch khoa học:

6

Bùi Thiên Lam

GVC.ThS

20

- Trưởng khoa xây dựng Dân dụng-công nghiệp, trường ĐHBK-Đại học Đà nẵng.

- Giảng dạy các môn kết cấu bê tông; tư vấn giám sát công trình dân dụng-công nghiệp; thí nghiệm viên công trình xây dựng.

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình dân dụng-công nghiệp.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình dân dụng-công nghiệp

Xem lý lịch khoa học:

7

Nguyễn Xuân Toản

TS

20

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi-thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

8

Trần Văn Quang

PGS.TS

25

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành Công nghệ Môi trường

- Giảng dạy các lớp Thí nghiệm chuyên ngành XD lĩnh vực phân tích hóa lý nước và nước thải.

- NCKH, Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý nước thải).

Xem lý lịch khoa học:

9

TS

12

- Giảng dạy  đại học, sau đại học và các lớp BNDV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Đường Ô tô và Sân Bay và Địa kỹ thuật công trình.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

10

Nguyễn Hoàng Vĩnh

ThS

12

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thí công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư XD.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, kiểm định chất lượng các công trình  hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

11

Trương Hoài Chính

PGS.TS

26

- Giảng dạy đại học,sau đại học các môn chuyên ngành XD Dân dụng-Công nghiệp; Kiến Trúc dân dụng.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng.

- NCKH, Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình Dân dụng-Công nghiệp.

- Chuyên gia công trình BT dự ứng lực.

Xem lý lịch khoa học:

12

 

 

 

 

 

Lê Xuân Dũng

KS.

7

- Giảng dạy, Hướng dẫn thí nghiệm công trình

- Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm công trình khoa XD DD CN

- Chứng chỉ thí nghiệm viên Vật liệu Xây dựng


13

Ngô Văn Dũng

Th.S

18

- Giảng dạy Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thuỷ, Giám sát công trình cảng và đường thuỷ, Giám sát thi công công trình thuỷ.

- Nghiên cứu tính toán lượng nước thấm chảy vào hố móng khi thi công các công trình Thuỷ lợi trên sông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Thủy lợi-Thủy điện

Xem lý lịch khoa học:
14

 

Lê Thị Kim Oanh

PGS.TS

15

- Giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế kỹ thuật, Khoa Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện và Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1986 – nay). Phó Trưởng Phòng Khoa học-Sau Đại học & Hợp tác quốc tế (2006 đến nay).

Xem lý lịch khoa học:

15

Hoàng Dương Hùng

PGS.TS

20

- Hiệu trưởng Đại Học Quảng Bình.

- Giảng dạy tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

- Giảng dạy quản lý vận hành nhà chung cư chuyên đề hệ thống cấp,thoát nhiệt.

Xem lý lịch khoa học:
16

Châu Trường Linh

TS

12

- Cán bộ giảng dạy bộ môn Đường ô tô và đường thành phố, khoa XD Cầu đường, trường ĐHBK, Đại học Đà nẵng.

- Giảng dạy các môn học Thiết kế, thi công đường ô tô; Cơ học đất nâng cao (cao học); Tư vấn giám sát thi công đường ô tô và sân bay; Thí nghiệm viên đất xây dựng; Thí nghiệm viên nhựa và bê tông nhựa.

- Chuyên gia tư vấn, thiết kế, giám sát công trình đường ô tô và Địa kỹ thuật.

- CCHN thiết kế, giám sát công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

17

Nguyễn Thị Tuyết An

ThS

25

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Khoa XD Cầu đường, trường ĐHBK-Đại học Đà Nẵng.

- Giảng dạy các môn học: Vật liệu xây dựng; Thí nghiệm VLXD; Thí nghiệm viên vật liệu xây dựng.

- Tư vấn kiểm định chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng.

 18

 

 

Nguyễn Ngọc Bình

KTS

GVC.ThS 

 20

 - Giảng dạy đại học chuyên ngành kiến trúc xây dựng

- Giảng dạy BDNV tư vấn giám sát xây dựng và Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- CCHN thiết kế kiến trúc công trình DD-CN

Xem lý lịch cá nhân

19

Nguyễn Thanh Cường

ThS

8

- Cán bộ giảng dạy bộ môn Đường ô tô và đường thành phố, khoa XD Cầu đường, trường ĐHBK, Đại học Đà nẵng.

- Giảng dạy các môn học Thiết kế, thi công đường ô tô; Thí nghiệm viên nhựa và bê tông nhựa.

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình đường ô tô.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường

Xem lý lịch khoa học:

20

 

 

Nguyễn Biên Cương

GVC.ThS

25

- Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Cầu Đường, trường ĐHBK-Đại học Đà nẵng.

- Giảng dạy các môn học:  Thiết kế, xây dựng đường ô tô; Thí nghiệm & khai thác đường; TVGS xây dựng CT Đường bộ và sân bay; Thí nghiệm viên xây dựng.

- Chuyên gia về vật liệu Xây dựng.

21

Tô Văn Hùng

GV.ThS.KTS

12

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Kiến Trúc, khoa Xây dựng Dân dụng-công nghiệp, trường Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng.

- Giảng dạy các môn học kiến trúc, qui hoạch đô thị; Tư vấn giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Kiến trúc sư công trình, Thiết kế qui hoạch đô thị.

- CCHN thiết kế qui hoạch đô thị

Xem lý lịch khoa học:

 22

 

Huỳnh Minh Sơn

TS. 

16 

 - Trưởng khoa kỹ thuật xây dựng, trường Cao Đẳng công nghệ-ĐHĐN.

- Giảng dạy các chuyên đề giám sát công trình dân dụng -công nghiệp và Quản lý dự án đầu tư XD.

- Tư vấn xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp.

Xem lý lịch khoa học

 23

 

Võ Duy Hùng

PhD.Student

YNU- Japan

 4

- Giảng viên bộ môn Cầu-Hầm, ĐHBK Đà Nẵng

- NCS. ĐH Quốc gia YoKohama-Nhật Bản

- Tư vấn, nghiên cứu về kỹ thuật gió cho cầu nhịp lớn.

- Nghiên cứu, tư vấn về Quan trắc sức khỏe công trình

Xem lý lịch khoa học

24

Đỗ Quang Trung

PhD. Student

Colorado Uni.- USA

7

 

- Giảng viên bộ môn Cầu-Hầm, ĐHBK Đà Nẵng

 

- NCS. ĐH Colorado-USA

 

- Tư vấn, nghiên cứu về Động lực học, giảm chấn công trình cầu.

 

- Nghiên cứu, tư vấn về Quan trắc sức khỏe công trình

 

25

Lê Viết Thành

GV.ThS

15

- Cán bộ giảng dạy Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng.

- Giảng dạy các môn học sức bền vật liệu; Ổn định & Động lực học công trình; Tin học ứng dụng trong XD.

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp; chuyên gia thiết kế nhà cao tầng sử dụng bê tông dự ứng lực.

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp

26

NT Thoi

Nguyễn Tấn Thôi

KS

6

- Trưởng phòng LAS-XD 1126;

- Trưởng phòng Kỹ thuật dự án - Trung tâm KHCN &Tư vấn đầu tư;

- Chủ trì - thực hiện: Khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, lựa chọn nhà thầu, giám sát, thí nghiệm, kiểm định chất lượng và thử tải các công trình - hạng mục công trình xây dựng.

 

 27

Phạm Đăng Huệ

KS

6

- Cán bộ kỹ thuật Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Kỹ sư tư vấn, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Cầu đường và Dân dụng.

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp và công trình giao thông.

- Thiết kế các hệ thống chắn giữ và biện pháp cải tạo nền đất công trình trên nền đất yếu.

- CCHN thiết kế công trình dân dụng,cầu đường

- CCHN giám sát thi công công trình DD, Cầu đường

 28

 

Cái Hữu Hòa

KS

6

- Cán bộ kỹ thuật Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Cầu đường và Dân dụng.

 29

Trần Ngọc Diệu

CD

5

-Cán bộ PTN VLXD & Kiểm định công trình LASXD 1126.

- Cán bộ khảo sát, giám sát, kiểm tra chất lượng CTXD.

 30

 

 

 

 alt 

Tăng Quốc Việt

KS

4

- Cán bộ kỹ thuật Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Cầu đường và Dân dụng.

- Cán bộ phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ.

 31

Hoàng Xuân Long

ThS

7

- PT. phòng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Họa viên phối cảnh công trình XD.

- Kỹ sư định giá xây dựng

 32

alt

Hoàng Thị Thơ

KS

4

- Nhân viên phòng Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

 33

 

Nguyễn Thị Bích Chuyện

CN

8

- Phụ trách phòng hành chínhTrung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Kỹ sư định giá xây dựng

 34

 

alt

Lê Thị Minh Tâm

CN

6

- Nhân viên phòng hành chính tổng hợp, kế toán Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

 

 

35

 

 

 

Nguyễn Vinh

KS

5

-  Cán bộ kỹ thuật Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, trường ĐHBK Đà Nẵng.

- Kỹ sư tư vấn, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Cầu đường và Dân dụng.

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp và công trình giao thông.

- Lắp đặt thiết bị và quan trắc địa kỹ thuật, Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện công trình xây dựng.

 

36

 

 

 

 

 alt

Lê Trần Ngọc Uyên

TC

2

- Nhân viên phòng hành chính tổng hợp - Văn thư - Trung tâm KHCN & TVDT.

37

 

 alt 

Cái Hữu Hiểu

 KS. DD-CN

 04

- Cán bộ PTN VLXD & Kiểm định công trình

- Thí nghiệm VLXD, Quan trắc, kiểm định CTXD.

 

38

 

 

 

 Minh

Trần Minh

KS. Cầu đường

 06

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình cầu đường, Xây dựng DD.

- Kiểm định chất lượng CTXD.

- Cán bộ phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ.

39

 

Viet.nguyenhung 

Nguyễn Hùng Việt

 KS. Cầu đường

05 

- Cán bộ phòng kỹ thuật-dự án

- Thiết kế công trình cầu đường

- Kiểm định chất lượng CTXD

40

 

Gia Huynh 

Nguyễn Gia Huỳnh

KS cầu đường

05 

- Cán bộ phòng thí nghiệm VLXD & Kiểm định công trình LASXD 1126.

- Thí nghiệm, quan trắc, kiểm định chất lượng CTXD.

 

41

 

 

 

 tri

Vũ Hoàng Trí

KS. Vật liệu XD 

 05

- Cán bộ PTN Vật liệu XD & Kiểm định công trình LASXD-1126.

- Thí nghiệm VLXD, quan trắc, kiểm định CL CTXD.

42

 

 alt

Nguyễn Thị Hương

 CN 

 03

- Nhân viên phòng Đào tạo

 

43

ngocbao 

Châu Ngọc Bảo

KS 

05 

- KS tin học xây dựng

- Thí nghiệm viên công trình

 Cán bộ phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ.

44

 

Châu Mạnh Lực

 GVC.ThS.  40

- Thiết kế cơ khí chế tạo máy và cơ khí công trình.

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị.

- Chuyên gia các hệ thống tự động hóa và thiết bị đo lường

 Cán bộ phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ.

45

 

 

 

 

 

Lê Văn Siếu

KS  40

- Giảng dạy môn trắc địa công trình

- Giám sát khảo sát

- CCHN khảo sát địa hình

- Chuyên gia quan trắc lún, biến dạng công trình

 

46

 

 

 

 Dai

Trần Quang Đại

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình cầu đường.

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

 

47

 

 

 

 HuuHa

Nguyễn Hữu Hà

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

48

 

 

 

 

alt 

Võ Văn Phúc

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

49

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thành

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

50

 

 

 

 

 alt

Nguyễn Phước Hùng

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

51

 

 

 

 

alt 

Lê Trung Phú

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

52

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đạt

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

53

 

 

 

 

alt

Đỗ Văn Triển

KS. Cầu đường

 03

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

54

 

 

 

 

  alt

Phạm Thanh Nam

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

55

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khuê

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

56

 

 

 

 

 

 

 

Phan Lê Tín

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

57

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Thắng

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

58

 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đức Duy

KS. Cầu đường

 03

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

59

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bá Thạch

KS. Cầu đường

 03

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

60

 

 

 

 

 alt

Phạm Đình Sơn

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

61

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Huần

KS. Cầu đường

 04

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

62

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Phú Thanh

KS. Cầu đường

 02

- Cán bộ phòng Kỹ thuật-dự án.

- Thiết kế công trình Cầu.

 

 

 

 

 

Share
 
Tìm kiếm
LASXD 1126

Hỗ trợ
LAS-XD 1126
Mr Lan
 
Tel: 0983 735 935
Email: nguyenlanstic@gmail.com

Mr Thôi
 
Tel: 0905 04 0905
Email: iamthoidng@gmail.com
Đào tạo
 
Ms Thơ
Tel: 0979177281
 
 
 

 
Video
Đại lý phân phối phần mềm

Bản đồ

View Trung tâm KHCN & TVĐT in a larger map
Liên kết
dhbk dhdn bo xd bo gtvt cncsVN ketcau bachkhoadanang cauduongbkdn